Dane adresowe urzędu


 

Informujemy, iż od dnia 01.06.2020 r. przedmiotowa strona Biuletynu Informacji Publicznej jest stroną archiwalną.

ZAPRASZAMY NA NOWĄ STRONĘ BIULETYNU INFORMACJI PUBLICZNEJ POD ADRESEM:

www.bip.umnowemiasto.pl


 

URZĄD MIEJSKI W NOWYM MIEŚCIE LUBAWSKIM

13-300 Nowe Miasto Lubawskie 
ul. Rynek 1 
Tel. 56 47 296 10,

Fax. 56 4742714
e-mail:
urzad@umnowemiasto.pl
NIP: 877-10-01-987

REGON: 000525688
 

 

Należności z tytułu podatków i opłat lokalnych (opłata skarbowa),
opłaty za udostępnienie danych osobowych
należy wpłacać w kasie urzędu lub na konto
Urzędu Miejskiego w Nowym Mieście Lubawskim
60 1020 3583 0000 3202 0011 3100
PKO BP SA Oddział Nowe Miasto Lubawskie

 


Dane do faktury:

Gmina Miejska
Nowe Miasto Lubawskie

ul. Rynek 1; 13-300 Nowe Miasto Lubawskie

NIP 877-146-27-31, Regon 871118885


INSPEKTOR OCHRONY DANYCH

w Urzędzie Miejskim w Nowym Mieście Lubawskim

Mariusz Kwaśnik

e-mail: iod@umnowemiasto.pl

Informacja udostępniona na podstawie art. 11 ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. poz. 1000)

Klauzula Informacyjna Przetwarzania Danych Osobowych w Urzędzie Miejskim w Nowym Mieście Lubawskim ePUAP


ELEKTRONICZNA SKRZYNKA PODAWCZA


Złożyłeś pismo lub wniosek - sprawdź status swojej sprawy

MOJA SPRAWA


Informacja o lokalizacji punktów nieodpłatnej pomocy prawnej wraz z harmonogramem wskazującym dni i godziny, w których jest udzielana nieodpłatna pomoc prawna.

Komunikat dotyczący udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej oraz świadczenia nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego za pośrednictwem środków porozumiewania się na odległość.

Wytworzył:
Mirosław Jeznach
(2012-03-21)
Udostępnił:
SUPERADMIN
(2003-05-29 11:59:31)
Ostatnio zmodyfikował:
Mirosław Jeznach
(2020-06-01 13:56:08)