☰ Lewe Menu Prawe Menu ☰
Urząd Miejski w Nowym Mieście Lubawskim
Herb Urząd Miejski w Nowym Mieście Lubawskim

Czwartek 04.06.2020

A A A A
A A+ A++
zaawansowane

Zarządzenia Burmistrza 2010

Zarządzenie Nr 1/10 Burmistrza Miasta Nowego Miasta Lubawskiego z dnia 4 stycznia 2010 r. w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia I ustnego przetargu nieograniczonego na oddanie w najem na okres do lat 10  lokalu użytkowego poł. w budynku przy ul. 3 Maja 1, stanowiącego  własność Gminy Miasto  Nowe Miasto Lubawskie.

Zarządzenie Nr 2/10 Burmistrza Miasta Nowego Miasta Lubawskiego z dnia 8 stycznia 2010  roku w sprawie: głoszenia wykazu nieruchomości gruntowej przeznaczonej do sprzedaży stanowiącej własność Gminy Miasto Nowe Miasto Lubawskie.
Załącznik do Zarządzenia Burmistrza Miasta Nowego Miasta Lubawskiego Nr 2/10 z dnia 8  stycznia 2010 r.

Zarządzenie Nr 3/10 Burmistrza Miasta Nowego Miasta Lubawskiego z dnia 8 stycznia 2010 roku w sprawie: głoszenia wykazu nieruchomości gruntowej zabudowanej przeznaczonej do oddania w najem na okres do lat 10 stanowiącej własność Gminy Miasto Nowe Miasto Lubawskie.
Załącznik do Zarządzenia Burmistrza Miasta Nowego Miasta Lubawskiego nr 3/10 z  dnia 8  stycznia 2010 r.

Zarządzenie Nr 4/10 Burmistrza Miasta Nowego Miasta Lubawskiego z dnia 12 stycznia 2010 roku w sprawie zaciągnięcia pożyczki długoterminowej.
Załącznik nr 1 do Zarządzenia Nr 4 z dnia 12 stycznia 2010 r.
Załącznik nr 1a do Zarządzenia Nr 4 z dnia 12 stycznia 2010 r.

Zarządzenie Nr 5/10 Burmistrza Miasta Nowego Miasta Lubawskiego z dnia 13 stycznia 2010 roku w sprawie: ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do oddania w najem na okres 1 roku, stanowiącej własność Gminy Miejskiej Nowe Miasto Lubawskie.
Załącznik do Zarządzenia Burmistrza Miasta Nowego Miasta Lubawskiego Nr 5/2010 z dnia 13  stycznia 2010 r.

Zarządzenie Nr 6/10 Burmistrza Miasta Nowego Miasta Lubawskiego z dnia 21 stycznia 2010 r. w sprawie obniżenia ceny wywoławczej nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miejskiej  Nowe Miasto Lubawskie po pierwszym przetargu zakończonym wynikiem negatywnym.

Zarządzenie Nr 7/10 Burmistrza Miasta Nowego Miasta Lubawskiego Szefa Obrony Cywilnej z dnia 22 stycznia 2010 roku w sprawie: realizacji zadań obrony cywilnej i zarządzania kryzysowego gminy miejskiej Nowe Miasto Lubawskie w roku 2010.
Załącznik nr 1 do Zarządzenia nr 7/10 Burmistrza Miasta Nowego Miasta Lubawskiego Szefa OC Miasta z dnia 22 stycznia 2010 roku.
Załącznik Nr 2 do Zarządzenia nr 7/10 Burmistrza Miasta Nowego Miasta Lubawskiego Szefa Obrony Cywilnej z dnia 22 stycznia 2010 roku.

Zarządzenie Nr 11/10 Burmistrza Miasta Nowego Miasta Lubawskiego z dnia 25 stycznia 2010 r. w sprawie: zmiany Zarządzenia Burmistrza Miasta Nowego Miasta Lubawskiego Nr 1/10 z dnia 4 stycznia 2010 r. w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia I ustnego przetargu nieograniczonego na oddanie w najem  na okres do lat 10 lokalu użytkowego poł. w budynku przy ul.3 Maja 1, stanowiącego własność Gminy Miasto Nowe Miasto Lubawskie.

Zarządzenie Nr 14/10 Burmistrza Miasta Nowego Miasta Lubawskiego z dnia 1 lutego 2010 r. w sprawie powołania komisji przetargowej oraz zatwierdzenia regulaminu przetargu na oddanie w najem na okres do lat 10 nieruchomości zabudowanej poł. przy ul. Jagiellońskiej,  stanowiącej własność Gminy Miasto Nowe Miasto Lubawskie.

Zarządzenie Nr 15/10 Burmistrza Miasta Nowego Miasta Lubawskiego z dnia 1 lutego 2010 r. w sprawie: obniżenia ceny wywoławczej czynszu najmu lokalu użytkowego stanowiącego własność Gminy Miejskiej Nowe Miasto Lubawskie po pierwszym przetargu zakończonym wynikiem negatywnym oraz powołania komisji przetargowej i zatwierdzenia regulaminu do przeprowadzenia II ustnego przetargu nieograniczonego na oddanie w najem na okres do lat 10 lokalu użytkowego poł. w budynku przy ul.3 Maja 1.

Zarządzenie Nr 16/10 Burmistrza Miasta Nowego Miasta Lubawskiego z dnia 3 lutego 2010 roku w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości lokalowej przeznaczonej do oddania w najem na okres 3 lat, stanowiącej własność Gminy Miejskiej Nowe Miasto Lubawskie.
Załącznik do Zarządzenia Burmistrza Miasta Nowego Miasta Lubawskiego Nr 16/10 z dnia 3  lutego 2010 r.

Zarządzenie Nr 17/10 Burmistrza Miasta Nowego Miasta Lubawskiego z dnia 8 lutego 2010 roku w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego.
Załącznik nr 1 do Zarządzenia Nr 17/10 Burmistrza Miasta Nowego Miasta Lubawskiego z dnia 8 lutego 2010 r.
Załącznik nr 1a do Zarządzenia Nr 17/10 Burmistrza Miasta Nowego Miasta Lubawskiego z dnia 8 lutego 2010 r.

Zarządzenie Nr 22/10 Burmistrza Miasta Nowego Miasta Lubawskiego z dnia 10 lutego 2010 roku w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 17/10 z dnia 8 lutego 2010 r. w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego.

Zarządzenie Nr 23/10 Burmistrza Miasta Nowego Miasta Lubawskiego z dnia 12 lutego 2010 roku w sprawie dokonania zmian w budżecie na rok 2010.
Uzasadnienie do Zarządzenia Nr 23/10 Burmistrza Miasta Nowe Miasto Lubawskie z dnia 12 lutego 2010 r.
Załącznik nr 1 do Zarządzenia Nr 23 z dnia 12.02.2010 r.
Załącznik nr 2 do Zarządzenia Nr 23 z dnia 12.02.2010 r.

Zarządzenie Nr 24/10 Burmistrza Miasta Nowego Miasta Lubawskiego z dnia 18 lutego 2010 r. w sprawie: sprzedaży w drodze bezprzetargowej na rzecz użytkownika wieczystego  nieruchomości gruntowej położonej przy ulicy Grunwaldzkiej w Nowym Mieście Lubawskim  stanowiącej własność Gminy Miejskiej Nowe Miasto Lubawskie.

Zarządzenie Nr 25/10 Burmistrza Miasta Nowego Miasta Lubawskiego z dnia 26 lutego 2010 r. w sprawie zmiany Zarządzenia Burmistrza Miasta Nowego Miasta Lubawskiego Nr 15/10 z dnia 1 lutego 2010 r.

Zarządzenie Nr 26/10 Burmistrza Miasta Nowego Miasta Lubawskiego z dnia 26 lutego 2010 r. w sprawie zmiany Zarządzenia Burmistrza Miasta Nowego Miasta Lubawskiego Nr 14/10 z dnia 1 lutego 2010 r.

Zarządzenie Nr 27/10 Burmistrza Miasta Nowego Miasta Lubawskiego z dnia 3 marca 2010 r. w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 17/10 z dnia 8 lutego 2010r. oraz Zarządzenia Nr 22/10 z dnia 10 lutego 2010 r. w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego.

Zarządzenie nr 28/10 Burmistrza Miasta Nowego Miasta Lubawskiego z dnia 5 marca 2010 roku w sprawie: ogłoszenia wykazu - budynku wraz z częścią działki numer 127 znajdującą się pod przedmiotowym budynkiem przeznaczonego do oddania w dzierżawę na okres 3 lat, stanowiący własność Gminy Miejskiej Nowe Miasto Lubawskie.
Załącznik do Zarządzenia Burmistrza Miasta Nowego Miasta Lubawskiego Nr 28/10 z dnia 5 marca 2010 r.

Zarządzenie Nr 30/10 Burmistrza Miasta Nowego Miasta Lubawskiego z dnia 11 marca 2010 roku w sprawie dokonania zmian w budżecie na rok 2010.
Uzasadnienie do Zarządzenia Nr 30 z dnia 11 marca 2010 r.
zał. nr 1 do Zarządzenia Nr 30 z dnia 11 marca 2010 r.
zał. nr 2 do Zarządzenia Nr 30 z dnia 11 marca 2010 r.
zał. nr 3 do Zarządzenia Nr 30 z dnia 11 marca 2010 r.

Zarządzenie Nr 31/10 Burmistrza Miasta Nowego Miasta Lubawskiego z dnia 18 marca 2010 roku w sprawie przedstawienia Radzie Miejskiej w Nowym Mieście Lubawskim oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Miejskiej Nowe Miasto Lubawskie za 2009 rok.

Zarządzenie Nr 32/10 Burmistrza Miasta Nowego Miasta Lubawskiego z dnia 29 marca 2010 roku w sprawie dokonania zmian w budżecie na rok 2010.
Uzasadnienie do Zarządzenia Nr 32/10 Burmistrza Nowego Miasta Lubawskiego z dnia 29 marca 2010 r.
zał. nr 1 do Zarządzenia Nr 32
zał. nr 2 do Zarządzenia Nr 32

Zarządzenie Nr 34/10 Burmistrza Miasta Nowego Miasta Lubawskiego z dnia 1 kwietnia 2010 roku w sprawie: ogłoszenia wykazu- nieruchomości gruntowych przeznaczonych do oddania w dzierżawę na okres 5 miesięcy stanowiących własność Gminy Miasto Nowe Miasto Lubawskie.
Załącznik do Zarządzenia Burmistrza Miasta Nowego Miasta Lubawskiego Nr 34/10 z dnia 1  kwietnia 2010 r.

Zarządzenie Nr 36/10 Burmistrza Miasta Nowego Miasta Lubawskiego z dnia 2 kwietnia 2010 roku w sprawie dokonania zmian w budżecie na rok 2010.
zał. nr 1 do Zarządzenia Nr 36

Zarządzenie Nr 38/10 Burmistrza Miasta Nowego Miasta Lubawskiego z dnia 9 kwietnia 2010 roku w sprawie: ogłoszenia wykazu- nieruchomości gruntowej przeznaczonej do oddania w dzierżawę na okres 3 lat stanowiących własność Gminy Miasto Nowe Miasto Lubawskie.
Załącznik do Zarządzenia Burmistrza Miasta Nowego Miasta Lubawskiego Nr 38/10 z dnia 9  kwietnia 2010 r.

Zarządzenie Nr 39/10 Burmistrza Miasta Nowego Miasta Lubawskiego z dnia 13 kwietnia 2010 r. w sprawie: obniżenia ceny wywoławczej nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miejskiej  Nowe Miasto Lubawskie, po pierwszym przetargu zakończonym wynikiem negatywnym.

Zarządzenie Nr 40/10 Burmistrza Miasta Nowego Miasta Lubawskiego z dnia 13 kwietnia 2010 r. w sprawie: obniżenia ceny wywoławczej nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miejskiej  Nowe Miasto Lubawskie, po drugim przetargu zakończonym wynikiem negatywnym.

Zarządzenie Nr 41 / 10 Burmistrza Miasta Nowego Miasta Lubawskiego z dnia 20 kwietnia 2010 r. w sprawie: ogłoszenia wykazu nieruchomości gruntowych przeznaczonych do sprzedaży stanowiących własność Gminy Miasto Nowe Miasto Lubawskie.

Załącznik do Zarządzenia Burmistrz Miasta Nowego Miasta Lubawskiego Nr 41 / 10 z dnia 20 kwietnia 2010 r.

Zarządzenie Nr 42/10 Burmistrza Miasta Nowego Miasta Lubawskiego z dnia 20 kwietnia 2010 r. w sprawie: ogłoszenia wykazu  nieruchomości gruntowej przeznaczonej do sprzedaży.

Załącznik do zarządzenia Burmistrza Miasta Nowego Miasta Lubawskiego Nr 42 / 10 z dnia 20 kwietnia 2010r.

Zarządzenie Nr 45/10 Burmistrza Miasta Nowego Miasta Lubawskiego z dnia 22 kwietnia 2010 r. w sprawie przyjęcia darowizny gruntu na rzecz Gminy Miasto Nowe Miasto Lubawskie od  członków Wspólnoty Mieszkaniowej nieruchomości Piastowska 4 w Nowym Mieście Lubawskim.

Zarządzenie Nr 47/10 Burmistrza Miasta Nowego Miasta Lubawskiego z dnia 27 kwietnia 2010 r. w sprawie: powoływania stałej komisji przetargowej do przeprowadzania przetargów oraz  rokowań na zbycie nieruchomości stanowiących własność Gminy Miejskiej Nowe Miasto Lubawskie.

Zarządzenie Nr 51/10 Burmistrza Miasta Nowego Miasta Lubawskiego z dnia 6 maja 2010 r. w sprawie: nabycia na własność Gminy Miejskiej Nowe Miasto Lubawskie działek gruntu poł. w Nowym Mieście Lubawskim.

Zarządzenie Nr 52/10 Burmistrza Miasta Nowego Miasta Lubawskiego z dnia 7 maja 2010. w sprawie wyznaczenia na obszarze miasta miejsc przeznaczonych na bezpłatne umieszczanie urzędowych obwieszczeń wyborczych i plakatów komitetów wyborczych.

Zarządzenie Nr 58/10 Burmistrza Miasta Nowe Miasto Lubawskie z dnia 24 maja 2010 r. w sprawie uchwalenia „Regulaminu współfinansowania działań w zakresie usuwania azbestu
i wyrobów zawierających azbest z nieruchomości znajdujących się na terenie
Gminy miejskiej Nowe Miasto Lubawskie w roku 2010”

Załącznik do zarządzenia nr 58/10 Burmistrza Miasta Nowe Miasto Lubawskie z dnia 24.05.2010 r.

Zarządzenie Nr 59/10 Burmistrza Miasta Nowego Miasta Lubawskiego z dnia 27 maja 2010 r. w sprawie: dokonania darowizny nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miejskiej Nowe Miasto Lubawskie.

Zarządzenie Nr 60a/10 Burmistrza Miasta Nowego Miasta Lubawskiego z dnia 28 maja 2010 r. w sprawie: sprzedaży w drodze bezprzetargowej na rzecz użytkownika wieczystego nieruchomości gruntowej położonej przy ul. Mickiewicza 1j w Nowym Mieście Lubawskim stanowiącej własność Gminy Miejskiej Nowe Miasto Lubawskie.

Zarządzenie nr 61/10 Burmistrza Miasta Nowego Miasta Lubawskiego z dnia 31 maja 2010 r. w sprawie: ogłoszenia wykazu nieruchomości gruntowej przeznaczonej do sprzedaży.

Załącznik do Zarządzenia Burmistrza Miasta Nowego Miasta Lubawskiego Nr 61/10 z dnia 31 maja 2010 r.

Zarządzenie Nr 66/10 Burmistrza Miasta Nowego Miasta Lubawskiego z dnia 16 czerwca 2010 r. w sprawie: nabycia na własność Gminy Miejskiej Nowe Miasto Lubawskie działki gruntu poł. w Nowym Mieście Lubawskim.

Zarządzenie Nr 67/10 Burmistrza Miasta Nowego Miasta Lubawskiego z dnia 16 czerwca 2010 roku w sprawie: ogłoszenia wykazu- nieruchomości gruntowej przeznaczonej do oddania w dzierżawę na okres 3 lat stanowiącej własność Gminy Miasto Nowe Miasto Lubawskie.

Załącznik do Zarządzenia Burmistrza Miasta Nowego Miasta Lubawskiego Nr 67/10 z dnia 16 czerwca 2010 r.

Zarządzenie Nr 68/10 Burmistrza Miasta Nowego Miasta Lubawskiego z dnia 17 czerwca 2010 roku w sprawie dokonania zmian w budżecie na rok 2010.

Uzasadnienie do Zarządzenia Nr 68/10 Burmistrza Nowego Miasta Lubawskiego z dnia 17 czerwca 2010 r.
zał. nr 1 do zarządzenia Nr 68 z dnia 17 czerwca 2010 r.
zał. nr 2 do zarządzenia Nr 68 z dnia 17 czerwca 2010 r.

Zarządzenie Nr 69/10 Burmistrza Miasta Nowego Miasta Lubawskiego z dnia 25 czerwca 2010 r. w sprawie: ogłoszenia wykazu nieruchomości gruntowej zabudowanej przeznaczonej do oddania w najem na okres do lat 3, stanowiącej własność Gminy Miejskiej Nowe Miasto Lubawskie.

Załącznik do Zarządzenia Burmistrza Miasta Nowego Miasta Lubawskiego Nr 69/10 z dnia 25  czerwca 2010 r.

Zarządzenie Nr 70/10 Burmistrza Miasta Nowego Miasta Lubawskiego z dnia 28 czerwca 2010 r. w sprawie: ogłoszenia wykazu nieruchomości lokalowej – użytkowej przeznaczonej do oddania w najem na okres do lat 10, stanowiącej własność Gminy Miejskiej Nowe Miasto Lubawskie.

Załącznik do Zarządzenia Burmistrza Miasta Nowego Miasta Lubawskiego Nr 70/10 z dnia 28  czerwca 2010 r.

Zarządzenie Nr 77/10 Burmistrza Nowego Miasta Lubawskiego z dnia 7 lipca 2010 r. w sprawie ogłoszenia konkursu na stanowisko dyrektora Szkoły Muzycznej I stopnia w Nowym Mieście Lubawskim.

Załącznik do zarządzenia nr 77/10 Burmistrza Nowego Miasta Lubawskiego z dnia 7 lipca 2010 r.

Zarządzenie Nr 79/10 Burmistrza Nowego Miasta Lubawskiego z dnia 15 lipca 2010 r. w sprawie: powołania komisji przetargowej oraz regulaminu do przeprowadzenia ustnego przetargu nieograniczonego na oddanie w najem na okres do lat 10 lokalu użytkowego poł. w  budynku Rynek 9.

Załącznik do zarządzenia Nr 79/10 - Ramowy projekt umowy najmu.

Zarządzenie Nr 80/2010 Burmistrza Nowego Miasta Lubawskiego z dnia 19 lipca 2010 r. zmieniające zarządzenie Nr 63/2010 Burmistrza Miasta w Nowym Mieście Lubawskim z dnia 2 czerwca 2010 roku w sprawie powołania Gminnego Biura Spisowego w Nowym Mieście Lubawskim.

Zarządzenie Nr 81/10 Burmistrza Nowego Miasta Lubawskiego z dnia 20 lipca 2010 r. w sprawie obniżenia ceny wywoławczej nieruchomości gruntowych stanowiących własność Gminy Miejskiej Nowe Miasto Lubawskie, po pierwszym przetargu zakończonym wynikiem negatywnym.

Zarządzenie Nr 83/10 Burmistrza Nowego Miasta Lubawskiego z dnia 29 lipca 2010 r. w sprawie: obniżenia ceny wywoławczej nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Gminy  Miejskiej Nowe Miasto Lubawskie po trzecim przetargu zakończonym wynikiem negatywnym,  powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia rokowań oraz regulaminu rokowań.

Zarządzenie Nr 84/10 Burmistrza Nowego Miasta Lubawskiego z dnia 30 lipca 2010 r. w  sprawie: wyłączenia ze sprzedaży w drodze rokowań nakładów stanowiących własność Gminy Miejskiej Nowe Miasto Lubawskie poł. w Ośrodku Wypoczynkowym nad jeziorem Wielkie Partęczyny.

Zarządzenie Nr 85/10 Burmistrza Nowego Miasta Lubawskiego z dnia 6 sierpnia 2010 r. w sprawie: ogłoszenia wykazu nieruchomości gruntowej zabudowanej przeznaczonej do sprzedaży  stanowiącej własność Gminy Miejskiej Nowe Miasto Lubawskie.

Załącznik do Zarządzenia Burmistrza Nowego Miasta Lubawskiego Nr 85/10 z dnia 6 sierpnia 2010 r.

Zarządzenie Nr 86/10 Burmistrza Nowego Miasta Lubawskiego z dnia 10 sierpnia 2010 r. w sprawie powołania Komisji Konkursowej do przeprowadzenia konkursu na stanowisko dyrektora Szkoły Muzycznej I stopnia w Nowym Mieście Lubawskim.

Zarządzenie Nr 87/10 Burmistrza Nowego Miasta Lubawskiego z dnia 13 sierpnia 2010 r. w sprawie: obniżenia ceny wywoławczej nakładu poł. na terenie Ośrodka Wypoczynkowego nad jeziorem Wielkie Partęczyny stanowiącego własność Gminy Miejskiej Nowe Miasto Lubawskie, po pierwszym przetargu nieograniczonym zakończonym wynikiem negatywnym.

Zarządzenie Nr 91/10 Burmistrza Nowego Miasta Lubawskiego z dnia 24 sierpnia 2010 r. w sprawie: sprzedaży w drodze bezprzetargowej działek gruntu położonych przy ul. Wyspiańskiego w Nowym Mieście Lubawskim stanowiących własność Gminy Miejskiej Nowe Miasto Lubawskie.

Zarządzenie Nr 92/10 Burmistrza Miasta Nowego Miasta Lubawskiego z dnia 30 sierpnia 2010 roku w sprawie: ogłoszenia wykazu- nieruchomości gruntowej przeznaczonej do oddania w dzierżawę na okres 1 roku stanowiącej własność Gminy Miasto Nowe Miasto Lubawskie.

Załącznik do Zarządzenia Burmistrza Miasta Nowego Miasta Lubawskiego Nr 92/10 z dnia 30 sierpnia 2010 r.

Zarządzenie Nr 95/10 Burmistrza Nowego Miasta Lubawskiego z dnia 2 września 2010 r. w  sprawie: zmiany zarządzenia Burmistrza Nowego Miasta Lubawskiego Nr 83/10 z dnia 29 lipca 2010 r. dotyczącego obniżenia ceny wywoławczej nieruchomości gruntowej stanowiącej  własność Gminy Miejskiej Nowe Miasto Lubawskie po trzecim przetargu zakończonym wynikiem  negatywnym, powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia rokowań oraz regulaminu  rokowań.

Zarządzenie Nr 96/10 Burmistrza Nowego Miasta Lubawskiego z dnia 2 września 2010 r. w sprawie: powoływania stałej komisji przetargowej do przeprowadzania przetargów oraz  rokowań na zbycie nieruchomości stanowiących własność Gminy Miejskiej Nowe Miasto Lubawskie.

Zarządzenie Nr 97/10 Burmistrza Nowego Miasta Lubawskiego z dnia 7 września 2010 r. w sprawie: sprzedaży w drodze bezprzetargowej działek gruntu położonych przy ul. Jagiellońskiej w Nowym Mieście Lubawskim stanowiących własność Gminy Miejskiej Nowe Miasto Lubawskie oraz ustanowienia nieodpłatnej służebności przesyłu na rzecz Gminy Miejskiej Nowe Miasto Lubawskie.

Zarządzenie Nr 99/10 Burmistrza Nowego Miasta Lubawskiego z dnia 9 września 2010 r. w  sprawie: zmiany zarządzenia Burmistrza Nowego Miasta Lubawskiego Nr 88/10 z dnia 16 sierpnia 2010 r. w sprawie przeznaczenia do sprzedaży w drodze rokowań nakładów  stanowiących własność Gminy Miejskiej Nowe Miasto Lubawskie po dwóch przetargach zakończonych wynikiem negatywnym, poł. na terenie Ośrodka Wypoczynkowego Partęczyny, na  gruncie Skarbu Państwa w dzierżawie Stowarzyszenia Prywatnych Właścicieli Domków Wypoczynkowych Usytuowanych nad Jeziorem Wielkie Partęczyny k/ Tereszewa, powołaniu  komisji do przeprowadzenia rokowań na sprzedaż nakładów oraz regulaminu rokowań.

Zarządzenie Nr 100/10 Burmistrza Nowego Miasta Lubawskiego z dnia 9 września 2010 r. w sprawie: sprzedaży nieruchomości gruntowej niezabudowanej stanowiącej własność Gminy Miejskiej Nowe Miasto Lubawskie.

Zarządzenie Nr 101/10 Burmistrza Nowego Miasta Lubawskiego z dnia 14 września 2010 r. w sprawie: ogłoszenia wykazu nieruchomości gruntowej przeznaczonej do sprzedaży stanowiącej własność Gminy Miasto Nowe Miasto Lubawskie.
Załącznik do Zarządzenia Burmistrza Nowego Miasta Lubawskiego Nr 101/10 z dnia 14 września  2010 r.

Zarządzenie Nr 103/10 Burmistrza Nowego Miasta Lubawskiego z dnia 20 września 2010 r. w sprawie: przeznaczenia do sprzedaży w drodze rokowań nakładów stanowiących własność  Gminy Miejskiej Nowe Miasto Lubawskie po dwóch przetargach zakończonych wynikiem negatywnym, poł. na terenie Ośrodka Wypoczynkowego Partęczyny, na gruncie Skarbu Państwa w dzierżawie Stowarzyszenia Prywatnych Właścicieli Domków Wypoczynkowych Usytuowanych nad Jeziorem Wielkie Partęczyny k/Tereszewa, powołaniu komisji do przeprowadzenia rokowań na sprzedaż nakładów oraz regulaminu rokowań.

Zarządzenie Nr 104/10 Burmistrza Nowego Miasta Lubawskiego z dnia 20 września 2010 r. w sprawie: ogłoszenia wykazu nieruchomości lokalowej – użytkowej przeznaczonej do oddania w najem na okres do lat 10, stanowiącej własność Gminy Miejskiej Nowe Miasto Lubawskie.
Załącznik do Zarządzenia Burmistrza Miasta Nowego Miasta Lubawskiego Nr 104/10 z dnia 20 września 2010 r.

Zarządzenie Nr 106/10 Burmistrza Nowego Miasta Lubawskiego z dnia 21 września 2010 r. w sprawie: ogłoszenia wykazu nieruchomości gruntowych przeznaczonych do sprzedaży  stanowiących własność Gminy Miasto Nowe Miasto Lubawskie.
Załącznik do Zarządzenia Burmistrza Nowego Miasta Lubawskiego Nr 106/10 z dnia 21 września  2010 r.

Zarządzenie Nr 111/10 Burmistrza Nowego Miasta Lubawskiego z dnia 5 października 2010 r. w sprawie: powołania komisji przetargowej oraz regulaminu do przeprowadzenia ustnego przetargu nieograniczonego na oddanie w najem na okres do lat 10 lokalu użytkowego poł. w  budynku przy ul. 3 Maja 38, stanowiącego własność Gminy Miejskiej Nowe Miasto Lubawskie.

Zarządzenie Nr 114/10 Burmistrza Nowego Miasta Lubawskiego z dnia 12 października 2010 r. w sprawie: zmiany zarządzenia Burmistrza Nowego Miasta Lubawskiego Nr 103/10 z dnia 20 września 2010 r. w sprawie przeznaczenia do sprzedaży w drodze rokowań nakładów  stanowiących własność Gminy Miejskiej Nowe Miasto Lubawskie po dwóch przetargach zakończonych wynikiem negatywnym, poł. na terenie Ośrodka Wypoczynkowego Partęczyny, na  gruncie Skarbu Państwa w dzierżawie Stowarzyszenia Prywatnych Właścicieli Domków Wypoczynkowych Usytuowanych nad Jeziorem Wielkie Partęczyny k/ Tereszewa, powołaniu  komisji do przeprowadzenia rokowań na sprzedaż nakładów oraz regulaminu rokowań.

Zarządzenie Nr 117/10 Burmistrza Miasta Nowego Miasta Lubawskiego z dnia 26 października 2010 roku w sprawie: ogłoszenia wykazu- nieruchomości gruntowej przeznaczonej do oddania w dzierżawę na okres 3 lat stanowiącej własność Gminy Miasto Nowe Miasto Lubawskie.

Załącznik do Zarządzenia Burmistrza Miasta Nowego Miasta Lubawskiego Nr 117/10 z dnia 26 października 2010 r.

Zarządzenie Nr 121/10 Burmistrza Nowego Miasta Lubawskiego z dnia 28 października 2010 r. w sprawie: ogłoszenia wykazu nieruchomości lokalowej – użytkowej przeznaczonej do oddania   w najem na okres do lat 10, stanowiącej własność Gminy Miejskiej Nowe Miasto Lubawskie.

Załącznik do Zarządzenia Burmistrza Nowego Miasta Lubawskiego Nr 121/10 z dnia 28 października 2010 r.

Zarządzenie Nr 122/10 Burmistrza Nowego Miasta Lubawskiego z dnia 28 października 2010 r. w sprawie regulaminu udzielania zamówień publicznych, których wartość nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty 14 000 euro obowiązujący w Urzędzie Miejskim w Nowym Mieście Lubawskim.

Załącznik do zarządzenia Nr 122/10 Burmistrza Nowego Miasta Lubawskiego z dnia 28 października 2010 r.

Zarządzenie Nr 125/10 Burmistrza Nowego Miasta Lubawskiego z dnia 29 października 2010 r. w sprawie: powołania komisji przetargowej oraz regulaminu do przeprowadzenia ustnego przetargu nieograniczonego na oddanie w najem na okres do lat 10 lokalu użytkowego  poł. w  budynku przy ul. 3 Maja 2, stanowiącego własność Gminy Miejskiej Nowe Miasto Lubawskie.

Zarządzenie Nr 126/10 Burmistrza Nowego Miasta Lubawskiego z dnia 5 listopada 2010 r. w sprawie: sprzedaży w drodze bezprzetargowej działki gruntu położonej przy ul. Mickiewicza w Nowym Mieście Lubawskim stanowiącej własność Gminy Miejskiej Nowe Miasto Lubawskie.

Zarządzenie Nr 127/10 Burmistrza Nowego Miasta Lubawskiego z dnia 5 listopada 2010 r. w sprawie: ogłoszenia wykazu nieruchomości lokalowej przeznaczonej do sprzedaży stanowiącej  własność Gminy Miasto Nowe Miasto Lubawskie.
Załącznik do Zarządzenia Burmistrza Nowego Miasta Lubawskiego Nr 127/10 z dnia 5 listopada 2010 r.

Zarządzenie Nr 129/10 Burmistrza Nowego Miasta Lubawskiego z dnia 9 listopada 2010 roku w sprawie: ogłoszenia wykazu - nieruchomości budynkowej przeznaczonej do oddania w najem na okres 5 miesięcy stanowiącej własność Gminy Miasto Nowe Miasto Lubawskie.
Załącznik do Zarządzenia Burmistrza Miasta Nowego Miasta Lubawskiego Nr 129 /10 z dnia 9 listopada 2010 r.

Zarządzenie Nr 135/10 Burmistrza Nowego Miasta Lubawskiego z dnia 24 listopada 2010 roku w sprawie: ogłoszenia wykazu- nieruchomości gruntowych przeznaczonych do oddania w dzierżawę na okres 3 lat, stanowiących własność Gminy Miejskiej Nowe Miasto Lubawskie.
Załącznik do Zarządzenia Burmistrza Nowego Miasta Lubawskiego Nr 135/2010 z dnia 24 listopada 2010 r.

Wytworzył:
Dorota Osińska
Udostępnił:
Mirosław Jeznach
(2010-01-04 14:23:55)
Ostatnio zmodyfikował:
Mirosław Jeznach
(2010-11-26 09:47:51)
 
 
ilość odwiedzin: 3843091

Biuletyn Informacji Publicznej wykorzystuje pliki cookies.

Korzystanie z serwisu oznacza zgodę na ich zapis lub odczyt zgodnie z ustawieniami przeglądarki.

X