☰ Lewe Menu Prawe Menu ☰
Urząd Miejski w Nowym Mieście Lubawskim
Herb Urząd Miejski w Nowym Mieście Lubawskim

Niedziela 19.05.2019

A A A A
A A+ A++
zaawansowane

Obwieszczenia Burmistrza Nowego Miasta Lubawskiego 2008

01. Obwieszczenie z dnia 10.01.2008 r. - informacja o wystąpięniu do organów uzgadniająceych warunki realizacji przedsięwzięcia polegającego na budowie kanalizacji sanitarnej o długości ok. 4,5 km w ul. Żwirki i Wigury, ul. Przy Stoku, Na Wzgórzu, Międzygórze, Kolejowej i Podleśnej w Nowym Mieście Lubawskim.

02. Obwieszczenie z dnia 14.02.2008 r. - informacja o wystąpięniu do Wojewódzkiego Konserwatora Przyrody i Wójta Gminy Kurzętnik w przedmiocie wniesienia uwag do projektu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na budowie drogi powiatowej nr 1319N Nowe Miasto Lubawskie – Kaługa na odcinku o długości 3,2 km na terenie gminy miejskiej Nowe Miasto Lubawskie oraz gminy Kurzętnik.

03. Obwieszczenie z dnia 22.02.2008 r. – wszczęcie postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na budowie kanalizacji sanitarnej o długości ok. 2 km przy ul. Kopernika w Nowym Mieście Lubawskim.

04. Obwieszczenie z dnia 22.02.2008 r. - informacja o wystapieniu do organów opiniujących obowiązek sporządzenia raportu oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia polegającego na budowie kanalizacji sanitarnej o długości ok. 2 km przy ul. Kopernika w Nowym Mieście Lubawskim.

05. Obwieszczenie z dnia 26.02.2008 r. - umorzenie postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na budowie kanalizacji sanitarnej o długości ok. 3 km w ul. Grunwaldzkiej, Tysiąclecia, Mszanowskiej, Iławskiej, Klasztornej i Sadowej w Nowym Mieście Lubawskim.

06. Obwieszczenie z dnia 26.02.2008 r. - umorzenie postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na budowie kanalizacji sanitarnej o długości ok. 4,5 km w ul. Żwirki i Wigury, Przy Stoku, Na Wzgórzu, Międzygórze, Kolejowej i Podleśnej, w Nowym Mieście Lubawskim.

07. Obwieszczenie z dnia 26.02.2008 r. - umorzenie postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na budowie kanalizacji sanitarnej o długości ok. 10,6 km w ul. Narutowicza, Kornatki, Słonecznej, Kamionki, Parkowej i Zatorze w Nowym Mieście Lubawskim wraz z przepompownią ścieków (1 szt.).

08. Obwieszczenie z dnia 27.02.2008 r. – wszczęcie postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na przebudowie skrzyżowania drogi krajowej nr 15 z drogą wojewódzką nr 538 oraz ul. 3-go Maja w Nowym Mieście Lubawskim.

09. Obwieszczenie z dnia 29.02.2008 r. - informacja o wystapieniu do organów opiniujących obowiązek sporządzenia raportu oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia polegającego na przebudowie skrzyżowania drogi krajowej nr 15 z drogą wojewódzką nr 538 oraz ul. 3-go Maja w Nowym Mieście Lubawskim.

10. Obwieszczenie z dnia 05.03.2008 r. – wszczęcie postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na budowie kanalizacji sanitarnej o długości ok. 3 km w ul. Iławskiej, Klasztornej, Mszanowskiej oraz części ul. Grunwaldzkiej, Tysiąclecia i Sadowej w Nowym Mieście Lubawskim.

11. Obwieszczenie z dnia 05.03.2008 r. – wszczęcie postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na budowie kanalizacji sanitarnej o długości ok. 4,5 km w ul. Przy Stoku, Na Wzgórzu, Międzygórze, Kolejowej, Podleśnej oraz części ul. Żwirki i Wigury w Nowym Mieście Lubawskim.

12. Obwieszczenie z dnia 06.03.2008 r. – informacja o wystapieniu do organów opiniujących obowiązek sporządzenia raportu oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia polegającego na budowie kanalizacji sanitarnej o długości ok. 3 km w ul. Iławskiej, Klasztornej, Mszanowskiej oraz części ul. Grunwaldzkiej, Tysiąclecia i Sadowej w Nowym Mieście Lubawskim.

13. Obwieszczenie z dnia 06.03.2008 r. – informacja o wystapieniu do organów opiniujących obowiązek sporządzenia raportu oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia polegającego nabudowie kanalizacji sanitarnej o długości ok. 4,5 km w ul. Przy Stoku, Na Wzgórzu, Międzygórze, Kolejowej, Podleśnej oraz części ul. Żwirki i Wigury w Nowym Mieście Lubawskim.

14. Obwieszczenie z dnia 13.03.2008 r. - wydanie postanowienia dot. braku obowiązku sporządzenia raportu o oddziaływaniu na środowisko dla przedsięwzięcia polegającego na budowie kanalizacji sanitarnej o długości ok. 2 km przy ul. Kopernika w Nowym Mieście Lubawskim.

15. Obwieszczenie z dnia 18.03.2008 r. – wszczęcie postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na przebudowie ul. Gdyńskiej, Kwiatowej i Cichej w Nowym Mieście Lubawskim.

16. Obwieszczenie z dnia 19.03.2008 r. –  informacja o wystapieniu do organów opiniujących obowiązek sporządzenia raportu oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia polegającego na przebudowie ul. Gdyńskiej, Kwiatowej i Cichej w Nowym Mieście Lubawskim.

17. Obwieszczenie z dnia 01.04.2008 r. - wydanie postanowienia dot. braku obowiązku sporządzenia raportu o oddziaływaniu na środowisko dla przedsięwzięcia polegającego na budowie kanalizacji sanitarnej o długości ok. 3 km w ul. Iławskiej, Klasztornej, Mszanowskiej oraz części ul. Grunwaldzkiej, Tysiąclecia i Sadowej w Nowym Mieście Lubawskim.

18. Obwieszczenie z dnia 01.04.2008 r. - wydanie postanowienia dot. braku obowiązku sporządzenia raportu o oddziaływaniu na środowisko dla przedsięwzięcia polegającego na budowie kanalizacji sanitarnej o długości ok. 4,5 km w ul. Przy Stoku, Na Wzgórzu, Międzygórze, Kolejowej, Podleśnej oraz części ul. Żwirki i Wigury w Nowym Mieście Lubawskim.

19. Obwieszczenie z dnia 04.04.2008 r. - wydanie postanowienia dot. braku obowiązku sporządzenia raportu o oddziaływaniu na środowisko dla przedsięwzięcia polegającego na przebudowie skrzyżowania drogi krajowej nr 15 z drogą wojewódzką nr 538 oraz ul. 3-go Maja w Nowym Mieście Lubawskim.

20. Obwieszczenie z dnia 04.04.2008 r. - informacja o wystąpięniu do organów uzgadniających warunki realizacji przedsięwzięcia polegającego na budowie kanalizacji sanitarnej o długości ok. 2 km przy ul. Kopernika w Nowym Mieście Lubawskim.

21. Obwieszczenie z dnia 16.04.2008 r. - informacja o wystąpięniu do organów uzgadniających warunki realizacji przedsięwzięcia polegającego na budowie kanalizacji sanitarnej o długości ok. 3 km w ul. Iławskiej, Klasztornej, Mszanowskiej oraz części ul. Grunwaldzkiej, Tysiąclecia i Sadowej w Nowym Mieście Lubawskim.

22. Obwieszczenie z dnia 16.04.2008 r. - informacja o wystąpięniu do organów uzgadniających warunki realizacji przedsięwzięcia polegającego na budowie kanalizacji sanitarnej o długości ok. 4,5 km w ul. Przy Stoku, Na Wzgórzu, Międzygórze, Kolejowej, Podleśnej oraz części ul. Żwirki i Wigury w Nowym Mieście Lubawskim.

23. Obwieszczenie z dnia 16.04.2008 r. - wydanie postanowienia dot. braku obowiązku sporządzenia raportu o oddziaływaniu na środowisko dla przedsięwzięcia polegającego na przebudowie dróg gminnych w Nowym Mieście Lubawskim - ulicy Gdyńskiej, Kwiatowej i Cichej, o łącznej długości ok. 800 m.

24. Obwieszczenie z dnia 22.04.2008 r. - informacja o wystąpięniu do organów uzgadniających warunki realizacji przedsięwzięcia polegającego na przebudowie skrzyżowania drogi krajowej nr 15 z drogą wojewódzką nr 538 oraz ul. 3-go Maja w Nowym Mieście Lubawskim.

25. Obwieszczenie z dnia 05.05.2008 r. - wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na budowie drogi powiatowej nr 1319N Nowe Miasto Lubawskie – Kaługa na odcinku o długości 3,2 km na terenie gminy miejskiej Nowe Miasto Lubawskie oraz gminy Kurzętnik.

26. Obwieszczenie z dnia 09.05.2008 r. - informacja o wystąpięniu do organów uzgadniających warunki realizacji przedsięwzięcia polegającego na przebudowie dróg gminnych w Nowym Mieście Lubawskim - ulicy Gdyńskiej, Kwiatowej i Cichej, o łącznej długości ok. 800 m.

27. Obwieszczenie z dnia 15.05.2008 r. - wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na budowie kanalizacji sanitarnej o długości ok. 3 km w ul. Iławskiej, Klasztornej, Mszanowskiej oraz części ul. Grunwaldzkiej, Tysiąclecia i Sadowej w Nowym Mieście Lubawskim.

28. Obwieszczenie z dnia 15.05.2008 r. - wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na budowie kanalizacji sanitarnej o długości ok. 4,5 km w ul. Przy Stoku, Na Wzgórzu, Międzygórze, Kolejowej, Podleśnej oraz części ul. Żwirki i Wigury w Nowym Mieście Lubawskim.

29. Obwieszczenie z dnia 02.06.2008 r. - wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na przebudowie dróg gminnych w Nowym Mieście Lubawskim - ulicy Gdyńskiej, Kwiatowej i Cichej o łącznej długości ok. 800 m.

30. Obwieszczenie z dnia 09.06.2008 r. - wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na budowie kanalizacji sanitarnej o długości ok. 2 km przy ul. Kopernika w Nowym Mieście Lubawskim.

31. Obwieszczenie z dnia 17.06.2008 r. - wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na przebudowie skrzyżowania drogi krajowej nr 15 z drogą wojewódzką nr 538 oraz ul. 3-go Maja w Nowym Mieście Lubawskim.

32. Obwieszczenie z dnia 17.09.2008 r. - uchylenie decyzji znak PI. 7624 – 13 / 2007 / 08 z dnia 05.05.2008 r. o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na budowie drogi powiatowej nr 1319N Nowe Miasto Lubawskie – Kaługa na odcinku o długości 3,2 km na terenie gminy miejskiej Nowe Miasto Lubawskie oraz gminy Kurzętnik.

33. Obwieszczenie z dnia 15.10.2008 r. – wszczęcie postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na budowie drogi powiatowej nr 1319N na odcinku o długości 3,2 km na terenie gminy miejskiej Nowe Miasto Lubawskie oraz gminy Kurzętnik.

34. Obwieszczenie z dnia 15.10.2008 r. –  informacja o wystapieniu do organów opiniujących obowiązek sporządzenia raportu oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia polegającego na budowie drogi powiatowej nr 1319N na odcinku o długości 3,2 km na terenie gminy miejskiej Nowe Miasto Lubawskie oraz gminy Kurzętnik.

35. Obwieszczenie z dnia 17.11.2008 r. –  informacja o wydaniu postanowienia dot. obowiązku sporządzenia raportu oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia polegającego na budowie drogi powiatowej nr 1319N na odcinku o długości 3,2 km na terenie gminy miejskiej Nowe Miasto Lubawskie oraz gminy Kurzętnik.

36. Obwieszczenie z dnia 09.12.2008 r. - rozpoczęcie postępowania z udziałem społeczeństwa w sprawie wydania decyzji środowiskowej dla przedsięwzięcia polegającego na budowie drogi powiatowej nr 1319N Nowe Miasto Lubawskie – Kaługa na odcinku o długości 3,2 km na terenie gminy miejskiej Nowe Miasto Lubawskie oraz gminy Kurzętnik.

37. Obwieszczenie z dnia 16.12.2008 r. –  informacja o wystapieniu do organów uzgadniających warunki realizacji przedsięwzięcia polegającego na budowie drogi powiatowej nr 1319N na odcinku o długości 3,2 km na terenie gminy miejskiej Nowe Miasto Lubawskie oraz gminy Kurzętnik.

38. Obwieszczenie z dnia 31.12.2008 r. - wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na budowie drogi powiatowej nr 1319N Nowe Miasto Lubawskie – Kaługa na odcinku o długości 3,2 km na terenie gminy miejskiej Nowe Miasto Lubawskie oraz gminy Kurzętnik.

39. Obwieszczenie z dnia 31.12.2008 r. - zamieszczenie w publicznym wykazie danych o decyzji określającej środowiskowe uwarunkowania zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na budowie drogi powiatowej nr 1319N Nowe Miasto Lubawskie – Kaługa na odcinku o długości 3,2 km na terenie gminy miejskiej Nowe Miasto Lubawskie oraz gminy Kurzętnik.

Wytworzył:
Damian Artuszewski
Udostępnił:
Mirosław Jeznach
(2008-01-11 09:30:26)
Ostatnio zmodyfikował:
Mirosław Jeznach
(2008-12-31 11:45:18)
 
 
ilość odwiedzin: 3342999

Biuletyn Informacji Publicznej wykorzystuje pliki cookies.

Korzystanie z serwisu oznacza zgodę na ich zapis lub odczyt zgodnie z ustawieniami przeglądarki.

X